„Kiekvienas iš mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylime.“
/Romainas Rolland'as/

„Žmogus tiek kartų miršta, kiek kartų netenka savo artimųjų.“
/Publilius Syrus/

white_pigeon1

Net mažiausi gamtos kūriniai ar smulkiausios materijos dalelės neatsiranda savaime – mūsų neaprėpiamoje Visatoje viskas turi priežastį ir vystosi dėsningai. Gyvenimas turi pradžią ir pabaigą. Žmogus yra mirtingas, todėl sunkią išsiskyrimo valandą tenka susimąstyti, kur kreiptis pagalbos, palydint į paskutinę kelionę savo artimąjį ar bičiulį.

Laidojimo paslaugos – ypatingas atsisveikinimo su mirusiuoju momentas. Mūsų užduotis – suteikti visas reikalingas ritualines paslaugas, padėti jums liūdesio valandą, netekus artimo žmogaus.

hands_of_god_and_adam-4001UAB „MG Family group“ laidojimo paslaugos pradėtos teikti 1994-aisiais. Įkurta bendra JAV ir Lietuvos individuali įmonė buvo vienintelė, dirbusi pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės įmone „Liūdesys“. Mūsų bendrovė yra pervežusi daug žymių Lietuvos žmonių palaikų – į Amžinojo poilsio vietą palydėti a. a. kardinolas Jo Eminencija K. Sladkevičius, S. Lozoraitis, I. Plechavičius, Šilingų šeima ir daugelis kitų.

Mes atsižvelgiame į kiekvieno kliento pageidavimus, paslaugas teikiame palankiomis, iš anksto aptartomis sąlygomis sąžiningai ir laiku.

Sunkią valandą laidotuvių rengimo rūpesčius patikėkite mums. Dirbame visą parą.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Teikiamos šios laidojimo paslaugos:

 • Laidotuvių planavimas ir organizavimas
 • Mirusiojo pervežimas į ekspertizės skyrių
 • Šarvojimas Kaune, Kauno rajone arba kitoje Lietuvos vietovėje (pagal kliento pageidavimą)
 • Mirusiojo kremavimas
 • Dokumentų tvarkymas
 • Drabužių ir karsto parinkimas
 • Katafalko ir šaldytuvo nuoma
 • Floristo paslaugos.
 • Parvežimas iš Europos ir kitų užsienio šalių - Anglija, Airija, Vokietija, Olandija, Belgija, Latvija, Lenkija, Estija, Danija, Čekija, Italija, Suomija, Slovakija, Slovėnija, Albanija, Andora, Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Juodkalnija, Kipras, Kosovas, Kroatija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Moldavija, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, San Marinas, Serbija, Šiaurės Makedonija, Švedija, Šveicarija, Vatikanas, Vengrija

Klientui pageidaujant atvykstame į namus.

Už paslaugas galima sumokėti vienkartinių pašalpų, pensijų arba asmeninėmis lėšomis.

VELIONIO PARVEŽIMAS IŠ UŽSIENIO

Sunku išgyventi artimojo netektį. Jei nelaimė įvyksta ne Lietuvoje, apima ne tik sielvartas, bet ir kyla papildomų palaikų pervežimo bei dokumentų tvarkymo rūpesčių.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų parvežimu pasirūpina draudimo bendrovė, kuri sutvarko visus būtinus palaikų pervežimo dokumentus ir suderina kitus formalumus.

karstas

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, visa atsakomybė dėl palaikų parvežimo ir paslaugų apmokėjimo rūpesčiai tenka mirusiojo artimiesiems, nes Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų parvežimo ir neteikia laidojimo paslaugų. Tai yra mūsų, laidojimo paslaugų įmonės, kompetencija.

Sunkią netekties valandą nežinote, kur kreiptis ir ką daryti, pasiklystate tarp gausybės biurokratinių formalumų ir nerandate aiškaus atsakymo? Drąsiai skambinkite mums visą parą – kilus bet kokiems palaikų parvežimo iš užsienio ir finansavimo paieškos klausimams pasistengsime, kad skausmingos artimo žmogaus netekties dar labiau neapsunkintų finansinės bėdos.

Esame pasirengę jums padėti – palaikų parvežimo iš užsienio ir gabenimo į jį paslaugos patenka į mūsų bendrovės prioritetinės veiklos sąrašą: sutvarkome visus reikalingus dokumentus, pasirūpiname jų patvirtinimu ir Lietuvoje, ir užsienio šalių ambasadose.

Vadovaudamiesi žmogiškumo principais ir atsižvelgdami į artimųjų netekties kančią bei finansinę padėtį, visada stengiamės, kad mirusysis į gimtąjį kraštą būtų parvežtas greitai ir pigiai. Ilgametė palaikų gabenimo patirtis ir aukštas profesionalumo lygis užtikrina teikiamų paslaugų patikimumą. Esame parvežę palaikus iš Anglijos, Airijos, Škotijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Danijos, Švedijos, Lenkijos, Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Čekijos, Rusijos ir kitų šalių.

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos užsienio valstybės nustatytą tvarką, turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste. Palaikams gabenti būtinas specialus pervežimo reikalavimus atitinkantis karstas. Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus urnoje, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. Norint gauti leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti įvairūs dokumentai: mirties liudijimas, išduotas tos valstybės, kurioje mirė asmuo, institucijos; mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; gydytojo pažyma apie mirties priežastį; mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad palaikai įdėti į specialiai pervežti skirtą dvigubą karstą ir kt.

Mirusiojo artimiesiems šie formalumai sukelia daug painiavos ir papildomų rūpesčių, todėl šiuos reikalus sutinkame sutvarkyti mes. Mūsų pateiktų dokumentų pagrindu Lietuvos atstovybės išduoda specialius leidimus palaikams parvežti specialiame karste. Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos užsienio valstybės nustatytą tvarką. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad visi biurokratiniai procesai vyktų sklandžiai ir veiksmingai.

Norime pabrėžti, kad už velionio parvežimą iš užsienio ar gabenimą į jį nereikia mokėti visos sumos iš anksto. Sudarant sutartį sumokamas tik avansas.

VALSTYBĖS PARAMA

Mirus žmogui užsienyje, mirusiojo artimiesiems kyla daug rūpesčių, kaip parvežti palaikus į Lietuvą, kur ieškoti finansinių lėšų. Deja, nelaimės atveju nei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio šalyje finansinės paramos negali suteikti, todėl neturintiems pakankamai lėšų mirusiojo palaikams parvežti artimiesiems gali kilti netikėtų keblumų.

Jeigu šių problemų negalite išspręsti patys, kreipkitės į mus – kartu bandysime rasti geriausią išeitį: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, suteiksime kitos reikalingos informacijos.

Valstybės paramaUžsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą.

Būtinos dvi sąlygos:

 • Pirma, parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs arba kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis;
 • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę paramą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia, galite sužinoti čia: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/parama-mirties-atveju).

Mirusio ar žuvusio užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, norintiems gauti valstybės finansinę paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Mirusio asmens mirties liudijimas, jeigu mirusio asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 • Dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas t. y. sąskaitą faktūrą (parūpins mūsų įmonė),
 • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 37 EUR ), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti 2033 EUR.

Informacija iš Sodros: laidojimo pašalpos skyrimas

KREMAVIMAS

urna3Kita mūsų specializacijos kryptis – palaikų perlaidojimas ir kremavimo paslaugos. Galime pasiūlyti laidojimo urnų, skirtų kremuotiems palaikams laikyti.

Apsisprendus velionį kremuoti, siūlome įvairias jums priimtiniausias atsisveikinimo formas

Be atsisveikinimo, išvežant velionį kremuoti, o vėliau urną palydint į kapines.

Be atsisveikinimo, išvežant velionį kremuoti, o vėliau atsisveikinimą prie velionio urnos organizuojant Jums pasirinktinoje erdvėje.

Su trumpu atsisveikinimu salėje pries išvežant velionį kremuoti, o vėliau atsisveikinimą prie velionio urnos organizuojant Jums pasirinktinoje erdvėje.

Mirusiojo palaikus vežame į artimiausią, Kėdainių arba Rygoje esantį, krematoriumą. Urna su mirusiojo pelenais artimiesiems perduodama per parą. Palaikų nuvežimas į Rygą, kremavimas, pelenų parvežimas ir velionio pagerbimas neužtrunka ilgiau nei įprastos laidotuvės, o netektį išgyvenantiems artimiesiems nekyla biurokratinių kliūčių. Sutvarkyti visus reikalingus dokumentus, palaikus nuvežti, kremuoti ir parvežti pelenus – tai mūsų rūpestis ir atsakomybė.

ŠARVOJIMO SALĖS

Mirtis neklausia valandos. Visuomet esame pasirengę jums padėti: velionį iš namų galime paimti bet kuriuo paros metu ir saugoti jį šaldytuve. Vėliau, susitarus su velionio artimaisiais, nuvežti į šarvojimo salę.

Užsakymus galime atlikti jūsų pasirinktose šarvojimo salėse Lietuvoje arba jūsų namuose.

Šiuo metu Kaune veikia šios šarvojimo salės:

sarvojimo sales
 • Šv. Antano Paduviečio parapijos šarvojimo salės
  (Radvilėnų pl. 15A)
 • Gerojo Ganytojo parapijos šarvojimo salės
  (V. Krėvės pr. 95A, prie „Saulėtekio“)
 • Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčios šarvojimo salės
  (Vidukalnio g. 4)
 • Šarvojimo salė Karių kapinėse
  (Aukštieji Šančiai)
 • Centrinės Žaliakalnio šarvojimo salės
  (Vytauto pr. 44A, prie cerkvės)
 • Kauno rajone - Domeikavos bažnyčios, Rumšiškių, Raudondvario, Kulautuvos, Zapyškio, Panevėžiuko, Lekėčių šarvojimo salėse

KONTAKTAI

UAB „MG Family group“

 • Phone

  +370 653 48 444
 • Phone

  +370 676 78613
 • Email

  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Įmonės kodas 302474085
A. s. LT53 7300 0101 2012 8267
Banko kodas 7300
AB „Swedbank“

Laidojimo paslaugos - MG Liūdesys